Чiп i Дейл
Онлайн сервiс допомоги студентам
Графік роботи - Відкрито завжди

Методи дослідження дипломної роботи

blog item image
7537

Які бувають методи дослідження в дипломній роботі

Як ви вже знаєте з матеріалів про якісний вступ до дипломної роботи, викладачам дуже подобається коли студент конкретно описує кожен метод дослідження, яким він користувався. Насправді, цих методів досить багато, але вам важливо розуміти яка між ними різниця і який саме варто використовувати під час написання своєї праці. Це не складно, давайте будемо розбиратися разом 😁.

Методи дослідження можна розділити на два напрямки: для теоретичної частини та для практичної.

Теоретичні методи дослідження

Під час роботи над теорією до дипломної роботи ви можете використовувати такі методи:

 • історичний;
 • термінологічний;
 • функціональний;
 • системний;
 • моделювання;
 • сходження від абстрактного до конкретного;
 • ідеалізація;
 • формалізація;
 • аксіоматичний.

А тепер більш детально. Історичний метод можна використовувати в тому випадку, якщо є можливість і потреба досліджувати хронологічну послідовність подій. Наприклад, історія походження автотранспорту допомагає побачити розвиток різних видів авто і їх сутність.

Термінологічний принцип передбачає дослідження історії термінів і понять, які ці терміни позначають. Наприклад, вивчення терміну «стоїцизм» допомагає зрозуміти зміст цього поняття, виходячи з діяльності древніх філософів.

Функціональний спосіб дослідження сходиться до того, щоб робити акцент на функціях того чи іншого процесу або явища. Тобто, вивчивши функції грошей, ми можемо зрозуміти, як вони впливають на наше середовище, який у них статус і роль.

Системний підхід являє собою розгляд ситуацій в розрізі великих і складних об'єктів (систем). Їх вивчають як єдине ціле, де всі дії налагоджені, а наслідки взаємопов'язані. Наприклад, футбольна команда завжди діє як єдине ціле і якщо один гравець не справляється зі своїми функціями, то це дуже помітно і впливає на всю гру.

Моделювання допомагає вивчити те, що складно описати просто словами. Наприклад, графічне моделювання дає змогу побачити, як змінювалася чисельність населення Франції в період ХХ століття і зробити висновки.

Сходження від абстрактного до конкретного передбачає опис взаємозв'язків між абстрактними поняттями (функції держави) і конкретними явищами (соціальне страхування населення).

Ідеалізація це побудова вигаданих процесів, спрямованих на поліпшення. Даний прийом корисний при формуванні впливу на учасників ринку. Тобто, це може бути міркування керівництва супермаркету про новий продукт для клієнта.

Формалізація як метод в більшій своїй частині відноситься до математичного виразу об'єкту дослідження. Тобто вираження процесу за допомогою математичних формул або графіків.

Аксіоматичний метод показує, що існують поняття, які не вимагають доказів і приймаються без них. А всі інші знання виходять з цих понять через логічні ланцюжки. Наприклад, принципи менеджменту в компанії такі як організація, контроль і мотивація є чимось само собою зрозумілим, оскільки є базисом самого поняття менеджмент.

Тепер ви знаєте які методи були використані вами в ході написання теоретичної частини дипломної. Зазвичай достатньо вибрати 2-3 методи й описати їх у вступі.

Практичні методи дослідження

Наступний вид методів дослідження – практичний. Логічно, що в цій частині потрібно описати ті наукові інструменти, якими ви користувалися під час роботи над практичною частиною дипломної. Нижче надаємо список методів, серед яких виявиться і ваш:

 • спостереження;
 • експерименту;
 • бесіди;
 • анкетування;
 • інтерв'ю;
 • математичної обробки кількісних даних;
 • метод порівняльного аналізу та ін.

Звичайно ж найкращим із способів, який точно сподобається викладачеві і комісії на захисті – комбінувати кілька методів. Коротко пробіжимося по характеристиці кожного з них.

Спостереження найчастіше використовують в науках за типом психології, біології, соціології. Цей прийом допомагає краще пізнати досліджуваний об'єкт, вплив зовнішніх факторів на нього і його реакцію.

Експериментальний метод використовує причинно-наслідковий зв'язок для розуміння досліджуваних процесів. Його особливістю є те, що він створює штучну ситуацію і завдяки цьому властивість яку хочуть досліджувати, проявляє себе краще і легше фіксується.

Бесіда це найдоступніший спосіб проведення емпіричного дослідження (практичної частини роботи). Оскільки завдяки бесіді у вас є можливість активно реагувати на слова співрозмовника і направляти розмову в потрібний бік.

Анкетування це більш формальний спосіб взаємодії з досліджуваним. Він має на меті збір текстових даних. Перевагою методу є наявність зрозумілої і структурованої інформації в одному документі. Це полегшує процес аналізу в подальшому.

Метод інтерв'ю також часто використовується в дипломних роботах. Даний інструмент ще можна назвати усним анкетуванням. Оскільки дослідник ставить конкретне запитання і отримує відповідь на нього. І рухається далі, за аналогією, до наступних які його цікавлять.

Математичні методи обробки даних мають велике коло застосування. Адже вони допомагають як підвищити ефективність психологічного експерименту, так і розрахувати необхідні коефіцієнти в аналізі номерного фонду готелю. Думаю визначити використовували ви їх чи ні, не складе ніяких труднощів.

Метод порівняльного аналізу часто допомагає коли є кілька процесів або явищ і потрібно вивести між ними щось спільне або кардинально різне. Завдяки цьому методу можна взяти кілька об'єктів і порівняти їх між собою, тим самим отримати потрібні дані і зробити висновки.

Ось і всі методи дослідження для вступу які хотілося вам показати. Якщо ця інформація здається вам важкувато, то вихід є. Адже ми запустили курс, на якому будемо навчати студентів писати роботи абсолютно за всіма спеціальностями. Якщо зацікавився і хочеш, щоб тобі допомогли розібратися і закріпили за тобою куратора, то клікай на банер.

17.03.21
15 хв
84205
Як оформити курсову роботу

Якщо ви шукаєте як оформити курсову роботу, то це стаття покаже вам загальні принципи оформлення кожного пункту курсової. Стаття написана нашими авторами.

27.09.21
18 хв
65596
Як оформити список використаних джерел

У цій статті розглянуті різні стандарти оформлення літератури в Україні, які є актуальними зараз, в 2021 році. Стаття написана практикуючим автором.

07.04.21
15 хв
32874
Оформлення дипломної роботи

Якщо студент шукає інформацію, то він її обов'язково знайде, але як оформити цю інформацію? У цій статті Чіп і Дейл розкажуть як оформити дипломну роботу за допомогою текстового редактора Word.

1 2 3 4